Olika driftsformer

 

 

Pusselbitens förskola öppnades våren 2005. Förskolan drivs i egen regi som ett aktiebolag. Med det menas att vi är vår egen huvudman och bestämmer själva över vår situation på förskolan inom ramarna för vad ekonomin tillåter. t.ex. barnantal och anställning av personal. Vi följer de riktlinjer som finns för förskoleverksamhet och fritidshem i Söderhamn och det ställs samma kvalitetskrav på oss som på de kommunala förskolorna. Detta gäller avdelningarna Grön och Gul.

Vad är entreprenad?

Våren 2015 öppnades avdelning Röd och Blå. Dessa drivs på entreprenad åt Söderhamns kommun. Med det menas att kommunen är huvudman och uppdrar genom avtal med förskolan att utföra uppgifter inom utbildning enligt skollagen.

Maxtaxan gäller lika som på övriga förskolor i kommunen.

Blanketter där ni anmäler er inkomst kan ni får hos oss, eller hämta här>> (Observera att den skall skickas till oss, och inte till kommunen som det står på blanketten!)